Studenten

Studenten verdiepen zich in communicatie van MKB-bedrijven
Tom Kroon, Auke Alkema, Nick van Berge Henegouwen, Tessa Huigsloot en Dion Verhoog

Last but not least

Het avontuur bij Hans zit er voor ons op. Zoals afgesproken hebben we 2 periodes samengewerkt naar het eindresultaat. Het resultaat voor Hans hebben we hieronder gepresenteerd. Wij hebben voornamelijk geleerd hoe je een scriptie in de vorm van een beroepsproduct of onderzoek kan maken. Tijdens het onderzoek hebben wij een mooi beeld gekregen van het vak communicatie.

Hans heeft ons ook lessen geleerd waar we in het vervolg van onze carrière gebruik van maken. Een van zijn eerste opmerkingen naar ons toen wij hem vroegen wat hij precies deed was deze: ’ik trek aandacht.’ Deze simpele doch zeer treffende opmerking is de basis van zijn onderneming en het vak communicatie. Het draait in de b2b en b2c nou eenmaal om aandacht krijgen, via welk kanaal dan ook.

Een van de trajecten die voor Hans bedacht hebben is het ‘creatie’ traject. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat ondernemers vaak niet de tijd of vaardigheid hebben om hun eigen communicatie up-to-date te houden. Het maandtraject wat Hans zou kunnen aanbieden voorziet in de behoefte van ondernemers om hun communicatie professioneel te laten onderhouden. De uitstraling van je bedrijf online is van fundamenteel belang deze tijd dus daar is adequate aandacht voor nodig. Hans zal dit wellicht via deze trajecten aanbieden.

Wij zijn dankbaar voor de wijze lessen en studiepunten van Hans! We blijven elkaar volgen.

Ga voor zilver (5)

Laten we eens stil staan bij onze voornemens voor dit jaar. De lat waar we overheen willen springen met een stok die net te kort komt zodat we bij de volgende jaarwisseling wederom een stukje hoger willen. Onze oneindige drang naar groei en ontwikkeling, een betere geestelijke en lichamelijk gesteldheid, een sterkere marktpositie en een exponentieel toenemende cashflow.

Waarom stellen we voornemens op? Geven ze ons kracht voor de timide en koude wintermaanden?  Halverwege maart is menigeen zijn post-it met de woorden reeds verloren en zijn de daden uit de levensstijl verdwenen.

De pot met goud aan het einde van de regenboog, lees: dit jaar, wordt gevuld door ons, marketeers. Wij geven producten, diensten en voornemens extra waarde door ze te laten glimmen en in een blinkend vooruitzicht te plaatsen.  

In ons eerste leerjaar gaf het merendeel van de studenten ruiterlijk toe dat zij de studie waren gestart om zelf een pot met goud te vinden. Gaandeweg werden wij echter geïntroduceerd in bedrijfsvoering, duurzaam ondernemen en betekenisvol ondernemen. Hoe je als bedrijf zelf of in samenwerking met anderen van woorden daden kunt maken. Daden die niet alleen in interne en externe communicatie beschreven staan maar ook door kundige uitvoering verzilverd worden. We kunnen als wereldbevolking niet meer een wedloop naar de pot goud houden, daarvoor gebruiken we teveel van onze aardbol. Neem jezelf voor om een gedeelde tweede plek te behalen, door middel van lange termijn doelen, productieve samenwerkingen en duurzame doelen. Op die manier haalt het bedrijfsleven samen met moeder natuur de eindstreep!

Met de groep gaan wij deze periode een virtuele business beginnen, we zijn benieuwd welke (bedrijfs)resultaten daar verlangd worden.

Bent u benieuwd welke stappen u kunt zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering? Wij voorzien u graag van een verfrissende blik!

Adviseurs en abonnementen! (4)

Deze week is team Van Dalen aan de slag gegaan met het ontwerpen van een plan om Van Dalen Communicatie nog dichter bij de klant te brengen. Hoe kan er optimaler op de klantbehoeften worden ingespeeld? Weet de klant zelf wel wat het van een extern communicatiebureau kan verwachten? Is er voor Van Dalen een mogelijkheid om in te spelen op de onwetendheid van klanten over wat Van Dalen voor hen kan betekenen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben wij onderzoek gedaan. Nu is het zaak om uit deze onderzoeksresultaten een manier te vinden om het optimaal bevredigen van de klantbehoeften in de praktijk te brengen. Wij zijn met een aantal plannen gekomen en deze hebben wij voorgelegd aan Hans.   

Wat uit het onderzoek naar voren kwam is dat onzekerheid over de eigen communicatie-uitingen en het zoeken naar een sparringpartner wat betreft het naar buiten toe uitdragen van communicatie belangrijke factoren zijn om een extern bureau in te schakelen. Zou het niet perfect uitkomst bieden als Van Dalen adviesuren zou aanbieden waarin het haar meerwaarde voor de klant vertolkt?

Daarnaast hebben (potentiële) klanten ook niet echt een idee over wat voor kostenplaatje zij kunnen verwachten bij het inschakelen van een communicatiebureau. Als hiervoor bepaalde abonnementsvormen worden aangeboden, kan hiervoor een betere indicatie worden gegeven. De komende weken gaat team Van Dalen met deze ideeën aan de slag.

Wanneer ontstaat de behoefte aan uitbesteden? (3)

Wat leuk dat je onze blog nog steeds volgt! We zijn inmiddels weer een weekje verder en hebben zeker niet stil gezeten. Ons communicatie project heeft als hoofdvraag ‘Wanneer ontstaat bij midden&klein bedrijven (MKB) behoefte aan het uitbesteden van communicatie.’

Deze vraag kunnen wij natuurlijk niet zelf oplossen en daarom zijn we afgelopen week op pad geweest. Tijdens onze ‘field experience’ hebben wij verschillende bedrijven geïnterviewd waar verrassende resultaten uit kwamen.

Niet ieder bedrijf kan rechtstreeks antwoord geven op de hoofdvraag die wij hebben opgesteld, daarom hebben we verschillende deelvragen gemaakt dat het interview beter liet verlopen. Denk hierbij aan; welke werkzaamheden bedrijven uitbesteden, waarom ze dit uitbesteden en welke kennis ze zelf in huis hebben. Na het opstellen van een geschikte topiclist hebben wij als team verschillende bedrijven in de regio benaderd, met geluk!

Een echt interview uitvoeren bij een bedrijf is iets dat we nog niet vaak hebben gedaan als bedrijf, maar dat wel nodig is als je een goed onderzoek wil neerzetten. Het was dan ook zeker een leerzaam moment voor ons allen.

Benieuwd geworden naar de resultaten die wij uit de interviews hebben gehaald? Dat lees je volgende week.

Van Dalen communicatie-hackathon! (2)

Deze week zijn wij weer volop bezig geweest met het onderzoek voor Hans van Dalen: ‘Wanneer ontstaat er behoefte bij MKB-bedrijven om communicatiewerkzaamheden uit te besteden?’

Om deze vraag te beantwoorden spelen verschillende factoren een rol. Heeft het met de groei van een bedrijf te maken of een gebrek aan kennis op bepaald gebied? Belangrijker nog: zijn er behoeften aan een samenwerkingspartner om mee te sparren over de eigen uitingen en middelen die worden ingezet?   

Wij zijn nu al een aantal maanden bezig met het onderzoek waarin wij antwoorden proberen te krijgen op deze vragen. Naast gebruikelijke methoden proberen wij ook op een creatieve manier achter antwoorden te komen.

Afgelopen week hebben wij een Hackathon gehouden met co-creatiepartners die ieder een andere achtergrond en carrière hebben. Met een gepensioneerde journalist, een communicatiemedewerker van de gemeente Voorschoten-Wassenaar en twee marketeers in opleiding hebben wij een communicatie variant van de klassieke spellen Mastermind en Party & Co(mmunicatie) gespeeld, waarin wij vragen voor ons onderzoek beantwoord wilden krijgen. Gedurende de dag hebben we met de spellen casussen verwerkt, het beslissingsproces van mkb-bedrijven nagespeeld en zijn begrippen over communicatie aan bod gekomen. Tijdens de Hackathon konden de  co-creatiepartners genieten van een heerlijke lunch die voor hen klaar stond. Deze Hackathon leidden tot mooie discussies en resultaten.

Wij zetten ons onderzoek met veel enthousiasme voort en houden u op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen!  

Helpende Hans (1)

Onze roep om steun en coaching werd begin dit jaar beantwoord door Hans van Dalen. Alsof het in de sterren geschreven stond, was ook Hans op zoek naar een verfrissende samenwerking met starters.

Wij zijn Dion, Auke, Tom, Nick en Tessa, vijf enthousiaste Commerciële Economie studenten die in februari zullen starten met hun scriptie. Maar wat komt er nou allemaal bij kijken als je een scriptie schrijft? Dit hebben we uitgezocht door middel van een communicatievraagstuk specifiek voor mkb’ers.

Helpende Hans, de ideale sparringpartner, maar vooral de helpende hand tijdens ons complexe onderzoek. Gedurende de eerste tien weken van dit schooljaar hebben wij een onderzoeksrapport opgesteld waar Hans en wij verder mee kunnen in het communicatiewerkveld. Tijdens dit project hebben wij een hoop geleerd, zo hebben wij een theoretisch kader opgesteld, interviews gehouden en een ware hackathon georganiseerd. Nu zijn de laatste 10 weken ingegaan. Een periode waarin wij een beroepsproduct gaan opleveren met adviezen en producten waar Hans wellicht iets aan heeft.

Mochten jullie net zo benieuwd zijn als wij zijn naar alle resultaten van dit onderzoek, volg dan onze blog en blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen tijdens dit intensieve leertraject.