Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is weer een echte competitie

Sinds 2009 reiken de gezamenlijke gemeenten in de Duin- & Bollenstreek de Duurzaamheidsprijs uit. Om te laten zien dat zij duurzaam werken een warm hart toedragen. En om te laten zien dat zij er een bijdrage aan willen leveren. Voor de ronde van 2018 schakelden zij mij in om het evenement nieuw leven in te blazen.

Bij de Voorronde op 15 maart bleek dat het plan om er weer een echte competitie van te maken goed heeft uitgepakt. Meer dan twintig ondernemers meldden hun werk of initiatief bij de jury voor beoordeling aan. En in een volle Burgerzaal in het gemeentehuis van Katwijk lieten negen van die ondernemers zich door de jury uithoren. De spanning over de keuze van vier Finalisten liep aardig op. En de sfeer op de avond was uitstekend. Ook daags na de Voorronde bleek dat er veel over de Voorronde was en werd gesproken, in de lokale media, en ook op Facebook en Twitter.

‘De prijs doorgeven’

De opdracht om dit mooie evenement nieuw leven in te blazen kregen wij van de wethouders van Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Noordwijkerhout en Hillegom, op voorspraak van de winnaar van 2016, John Mijnders. John Mijnders wilde niet de laatste winnaar zijn en de prijs graag ‘doorgeven’ aan een nieuwe winnaar. Maar het leek alsof de animo voor de prijs sterk verminderd was. En de gemeenten wilden graag blijven uitdragen dat ondernemers met duurzame methoden of initiatieven op hun warme steun kunnen rekenen.

Nadat John Mijnders mij had meegenomen naar een gesprek met een van de wethouders legden wij hen één A4 voor met onze voorstellen voor de complete verzorging van een nieuwe competitie: organiseren van het evenement, zorgen voor website en social-media accounts, instellen en begeleiden van een jury en uiteraard alle publiciteit en communicatie.

Wij zijn nu halverwege dat nieuwe traject en het loopt als een trein. Zie ook www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl.

Achter de schermen: