Meten is weten

Vergelijk nooit appelen met peren. Speciaal voor De Sterkste Schakel van Rijnland stelden wij een serie vragenlijsten op om échte klantgerichtheid te meten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wij voorkomen het vergelijken van appels met peren. En het opent vele mogelijkheden voor serieus klantgerichtheidsonderzoek voor kleinere ondernemingen.

Voorop staat het verbeteren van het inzicht in de klantgerichtheid van genomineerden voor De Sterkste Schakel. Het invullen van de vragenlijst houdt de ondernemers een spiegel voor – en alle ondernemers moeten daarbij even nadenken over een uniforme lijst onderwerpen. De vragenlijsten die de genomineerden zélf invullen behandelen dezelfde onderwerpen als de beoordelingslijst van de jury. En uiteraard zijn beide online af te handelen.
Direct na het invullen levert het systeem een score die is uitgewerkt in diverse deelgebieden. Daar kun je meteen je voordeel mee doen.

Benchmark Klantgerichtheid

De automatisering van de vragenlijsten biedt meteen twee extra mogelijkheden:

  • De online-vragenlijst is ook beschikbaar aan de genomineerden om voor te leggen aan hún klanten of relaties. Dat maakt de score nóg waardevoller voor de ondernemer.
  • Van de samengevoegde opbrengsten van ingediende vragenlijsten maken wij één grote benchmark. Zo kunnen ondernemers precies zien wát consumenten en opdrachtgevers in het algemeen verwachten, hóe de ondernemer scoort ten opzichte van alle genomineerden en hóe hij scoort binnen zijn bedrijfstak.

Van Dalen communicatie verzorgt de gehele afhandeling. Wij maken er een mooi communicatiemoment met uw klanten van. En uiteraard kunnen wij suggesties doen om aan het werk te gaan met de uitslag.

Zomaar wat eerste resultaten:

  • onderneemsters doen het beter dan ondernemers: een 7,8 t.o.v. een 7,4
  • sectoren detailhandel en internationaal zakendoen scoren het hoogst, kleine bouw (<20) en kleine detailhandel (<5) het laagst

Ook belangstelling om met deze benchmark mee te draaien? Stuur mij een mailtje, dan neem ik contact op over de mogelijkheden.