Marketing De Kabath en evenement Beschut

DeKabath

Opdracht: Herschrijf het verhaal van de Kabath zodat het gevarieerde dienstenpakket breder onder de aandacht komt.

Werkzaamheden:

  • Marketingcommunicatiestrategie opzetten en imago neerzetten.
  • Nieuwe lading geven aan merkcommunicatie.
  • Campagnes en marketingcommunicatie-concepten uitwerken.
  • Nieuwe website (www.dekabath.nl) laten bouwen
  • Evenementen bedenken (Beschut) en organiseren.
  • Concept, tekst en uitvoering van communicatiemiddelen, waaronder nieuwsbrieven en gebruik social media.