Promotie museum De Zwarte Tulp

DZT_logo_CMYK

In het voorjaar van 2015 is dit museum in Lisse heropend na renovatie. De unieke collectie bestaat uit kunst en historie van de voorjaarsbloeiende bloementeelt.

Opdracht: zorg dat het bezoekersaantal groeit van tien- naar vijftienduizend per jaar. En benut het potentieel van de in het Gilde van de Zwarte Tulp verzamelde bedrijfsvrienden van het museum.