Profielen en promotie De Sterkste Schakel

Sterkste Schakel 2017 - klantgerichte ondernemers
Rijnstreek Business

Rijnstreek Business is het regionale zakenmagazine voor de regio Rijnland. De uitgever van het blad, De Reus media, nam bijna 20 jaar geleden het initiatief voor het regionale evenement: De Sterkste Schakel van Rijnland.

Ondernemers vragen naar hun klantgerichtheid

Voor de Sterkste Schakel interview ik álle genomineerde (MKB-) ondernemers voor een profiel van hun bedrijf. Centrale vraag: hóe klantgericht zijn deze ondernemers? Hoe ver gaan zij voor hun klanten? Dat probeer ik in maximaal 500 woorden te vangen.

Hoe meer ik mag doorvragen, hoe beter ik de essentie van hun werk kan vangen. De kennismaking met honderden ondernemers vind ik interessant en inspirerend. Ik schreef er dit blog over.

Promotie van de Sterkste Schakel zelf

Het vriendelijke ondernemersevenement staat als een huis. In 2018 maakten wij de Facebook-pagina voor de Sterkste Schakel waarop wij álle genomineerde bedrijven en álle activiteiten rond het evenement presenteren. Daarmee trekken wij in de hele regio nog meer belangstelling.

In het najaar van 2020 verzorgden wij een complete Facebookrapportage van de Grande Parade, met treffend resultaat.

Werkzaamheden:

Resultaten

  • Honderden treffende portretten.
  • Nog nooit een deadline gemist.
  • Als ‘huisredacteur’ mag ik mede invulling geven aan de band tussen ondernemer en het evenement.
  • Uitstekend bereik

Volgens onze opdrachtgever:

“Hans is al een aantal jaar de ‘huis redacteur’ voor ons evenement De Sterkste Schakel in combinatie met ons zakenblad Rijnstreek Business. Hij is een netwerker pur sang en houdt enorm van mensen. Dat maakt dat hij naast zijn professionele houding bij interviews ook gewoon door iedereen aardig gevonden wordt. Zijn teksten bestaan daarom altijd uit een melange van passende zakelijkheid met oog voor de menselijke kant van ondernemen. Deze mix maakt hem voor onze projecten tot de perfecte redacteur.”
Harry de Reus, Rijnstreek Business