Marketing De Meerse Accountants

De Meerse accountants - website ontwerp, content en realisatie
De Meerse accountants - alles onder controle

Opdracht: Uitbouwen merkbeleving van accountantsbedrijf als betrokken, betrouwbare partner bij de ontwikkeling en groei van zijn klanten.Werkzaamheden:

  • Adviseren directie over communicatiebeleid, w.o. mediainzet en sponsoring.
  • Communicatieconcepten uitwerken.
  • Concept, tekst en uitvoering van communicatiemiddelen, waaronder de website (www.meerse.nl), nieuwsbrieven, relatiegeschenken en gebruik social media.

“Hans heeft door zijn creativiteit een nuttige bijdrage geleverd aan onze nieuwe site. In combinatie met Jaccs ontstond een samenwerking die heeft geresulteerd in een prachtig resultaat”
Jan de Groot, De Meerse Accountants Associatie