Communicatie Kamer van Koophandel

Nieuwe manieren van dialoog met belanghebbenden

Opdracht: Verbeter de zichtbaarheid van het werk van waterschapsbestuurders. Verhelder de standpunten en leg nieuwe verbindingen met de ‘achterban’.

Werkzaamheden:
Opstellen communicatiestrategie en uitvoering ervan, met:

  • Organiseren en leiden van ontmoetingen tussen waterschapsbestuurders en hun achterban
  • Opstellen ‘belangenladder’ van wederzijdse belangen
  • Opstellen programma van speerpunten voor waterschapsbestuurders
  • Communicatieadvies voor vervolgtraject
verslag Expertsessies

Volgens onze opdrachtgever:

“Via een transparante en inspirerende aanpak heeft Hans van Dalen ons geholpen met het zorgvuldig in kaart brengen van de gedeelde wederzijdse belangen van bedrijfsleven en waterschap.”
Peter Ewalts, Kamer van Koophandel Midden-Nederland