Marketingadvies Winkel van Waarde

Winkel van Waarde

De opdracht: marktintroductie. ‘Huurprijsbepaling is geen handjeklap. Bij Winkel van Waarde zijn we van mening dat eigenaren en retailers een gezamenlijk belang hebben. Winkel van Waarde kiest dan ook geen kant, maar streeft naar een evenwichtige prijsbepaling op basis van waarde.’

Dit is een nieuwe werkwijze in een bedrijfstak die heel wat te verstouwen krijgt.

Op basis daarvan heb ik geleverd:

  • een marketingcommunicatieplan
  • advies over communicatieactiviteiten die op een gepaste manier de reputatie van Winkel van Waarde zullen vestigen
  • tekst, beeld en uitvoeringsdiensten